Willem Brakenhoff
BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen
Willem
Brakenhoff

Willem Brakenhoff

Jurist en motivationeel psycholoog
BRAKENHOFF
Juridische en Motivationele Oplossingen

BRAKENHOFF is een initiatief van mij, Willem Brakenhoff. Ik ben specialist in het bestuursrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht, bouwrecht, huurrecht en algemeen contractenrecht. Ik bemiddel, adviseer en geef raad. Ook geef ik als specialist op het gebied van de motivationele communicatietechniek adviezen over resultaatgerichte communicatie (communicatie met overheden, overredende teksten, conflictbemiddeling en onderhandeling). Als counsellor geef ik raad bij conflicten, bij zingevingsvragen, bij stress, bij zorgen en bij andere typisch menselijke aangelegenheden.

FILOSOFIE
Als jurist, bemiddelaar en counsellor wil ik juridische, en andere, problemen op een goede en effectieve manier helpen oplossen. Niet door langslepende en dure procedures aan te gaan, maar door voortdurend in belangen, oplossingen en relaties te denken.

DIENSTEN
Aan overheden, advocaten, MKB-bedrijven (zelfstandigen, aannemers, ontwikkelaars, architecten, ingenieurs) en particulieren, verleent BRAKENHOFF de volgende diensten:

JURIDISCHE DIENSTEN
Adviseren en procederen op het gebied van:
Bestuursrecht (overheid, vergunningen, handhaving, subsidies)
Arbeidsrecht (ontslag, beëindigingsovereenkomsten)
Omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)
Milieurecht (luchtkwaliteit, geluidhinder, water)
Bouwrecht (aanneming van werk, aansprakelijkheid, architectenrecht)
Huurrecht (woonruimte, bedrijfsruimte, kantoorruimte)
Algemeen contractenrecht (incasso, koop, voorwaarden, consumenten)

MOTIVATIONELE DIENSTEN
(Oplossen = In beweging brengen = Motiveren = Beïnvloeden)
Conflictbemiddeling en mediation
Communicatie met overheden
Onderhandelen
Participatiemanagement bij projecten en evenementen
Omgaan met weerstand tegen bouwprojecten (‘Nimbyisme’)
Advies bij overredende teksten (pleidooi, processtukken, opiniërende stukken, toespraken)
Counselling (raadgeven bij conflictsituaties, stress, zingevingsvragen, zorgen en andere typisch menselijke aangelegenheden)