Susannah Burnette
Wiser Film
Susannah
Burnette

Susannah Burnette

Filmmaker
Wiser Film specialiseert in:

participatory filmmaking
(informatieve) documentaires
voorlichtings- en promotievideo’s
videopitches (JobShots)

Wiser Film werkt onafhankelijk en in opdracht. In beide gevallen dient de film de inhoud van de boodschap. De naam ‘Wiser Film’ komt voort uit het besef dat film niet alleen een medium van vermaak is, maar ook ingezet kan worden om kennis te delen en ontwikkeling op gang te brengen. Dit doen we veel voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, non-profit organisaties, en organisaties uit de maatschappelijke sector.