Harry te Riele
Transitiefocus
Harry
te Riele

Harry te Riele

Consultant
Verstand van mensen én van transities

Mensen reageren uiteenlopend op een transitie, kiezen heel verschillende posities. Soms uit onzekerheid. Soms uit eigenbelang. Soms uit overtuiging dat het écht anders moet.
Wij voelen ons verbonden met al deze partijen, willen voorkomen dat mensen verloren raken en hen juist helpen het beste uit zichzelf te halen. We laten ieder zien dat hun waarheden deelverhalen zijn en brengen communicatie terug daar waar die ontbreekt.

Daarom worden we ingeschakeld bij complexe maatschappelijke issues. Wij lopen een tijdje met mensen op omdat we denken dat niet elke transitie met schade gepaard hoeft te gaan. We lopen op met organisaties om hun HR op orde te krijgen in tijden van transitie. We lopen op met complete netwerken omdat we vinden dat gemeenschappen eisen mogen stellen aan hoe een transitie zich ontrolt. Wij creëren plekken waar gedeelde beelden kunnen ontstaan. Geven lezingen, masterclasses, werksessies en doen de HR van een transitie. Daarin zijn we uniek in de Benelux.

Zijn we naïef? Nee. Mensen die begrijpen wat er speelt, organisaties die wendbaar worden en netwerken die vorderen, alle zijn nodig voor een soepel verlopende transitie. Dat laatste drijft ons elke dag.

Wij zijn Transitiefocus – Harry te Riele en Esther van der Valk. Harry is erkend expert transities. Esther een ervaren transitiecoach en ontwerper van transitieprocessen. Samen kennen we de achtergrond van vele transities in ons land. Samen zetten wij onze kennis in. Onze taal, ervaring en positie.
Wist je dat ZZPRO aan de wieg van ons succes ligt? De eerste ontbijtserie werd onze hernieuwde kennismaking. Je vindt ons trouwens op www.transitiefocus.com

Enkele citaten
‘Ik raak steeds meer doordrongen van de noodzaak jullie masterclass door onze hele organisatie uit te rollen.’
(manager innovatie & concept-development, 2017). Dat gebeurde vervolgens ook. Op het moment van schrijven (feb 2018) helpen we bij het uitlijnen van haar groep op de taken die de samenleving vraagt tijdens een Dat is uniek! Deze opdrachtgever werd in januari 2018 door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot best geleide overheidsorganisatie van Nederland
‘Ik hoorde een fantastisch verhaal gisteren van Harry te Riele tijdens Brabant Ontmoet’
(Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, oktober 2017. We gingen vervolgens met Wim aan de gang met bestuursconcepten voor transities)
‘Ik deed de masterclass bij jullie. Ik werk er elke dag mee nu.’
(Deelnemer masterclass)
‘Jullie brengen zaken samen die nog niemand doet, maar die momenteel op heel veel plekken nodig zijn.’
(Coachee)
‘Je verbindt met jouw verhaal. Je laat zo een fundament ontstaan, waardoor wij weer met elkaar in gesprek kunnen gaan. En je spreekt ons mens-zijn aan. Dat waardeer ik bijzonder.’
(Burgemeester en leider bijeenkomst intensieve landbouw, oost Brabant/De Peel)
‘I don’t know if I told you that your performance at the conference was outstanding. Congratulations! Regards’ (Spaanse wetenschapper na onze talkshowhosting op internationaal congres over Geld)