Onze leden

Jeanne van Berkel

Jeanne van Berkel | Advies, begeleiding en innovatie

Jeanne van Berkel

Adviseur, project- en programmaleider, (proces)begeleider

Over Jeanne van Berkel | Advies, begeleiding en innovatie:

Als project-procesbegeleider adviseer en begeleid ik maatschappelijke vraagstukken en vernieuwing in onderwijs, kinderopvang en jeugd. Ik werk voor organisaties en gemeenten. De thema’s bewegen mee met de actuele vraagstukken: zorg – Passend onderwijs – kansengelijkheid, armoede en bestaanszekerheid. De structuren die ten grondslag liggen aan deze ‘wicked problems’ zijn (veelal) identiek. Het gaat om én concreet dingen (anders) doen én werken aan systeemverandering. Klein doen – groot denken. Partijen samenbinden. Mijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van activiteiten op strategisch niveau, het management en met (uitvoerende) professionals. Deze dialoog tussen- en in organisaties/sectoren versterkt de aanpak.

Naast inhoudelijke – innovatieve project- en organisatieontwikkeling werkt ik aan thema’s rondom teamvorming en organisatieontwikkeling.

Jeanne van Berkel | Advies, begeleiding en innovatie