Onze leden

Harry te Riele

Storrm CS | Transitiefocus

Harry te Riele

Consultant

Over Storrm CS & Transitiefocus:

Maatschappelijke transities, jouw professionele ontwikkeling en mijn ervaring erbij. Ik leer je een taal voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Geef je een zienswijze waarmee je rustiger wordt over je eigen rol. Een masterclass zelfs, als je dat op prijs stelt. Leid desnoods de hele discussie over de toekomst.

Nederland zit er vol in nu en mensen reageren sterk verschillend op transities. Uit onzekerheid. Uit belang. Soms uit angst of boosheid.

Ik verbind me met al deze posities. Ik voorkom dat mensen verloren raken en help hen het beste uit zichzelf en hun team te halen. Geef lezingen. Zoek uit. Leg uit wat de patronen zijn en hoe je daarop kunt reageren. Inhoudelijk ben ik breed. Mijn opdrachtgevers gaan van klein tot groot.

Ik word geregeld met Esther van der Valk samen ingeschakeld bij complexe maatschappelijke issues. We lopen een tijd met mensen op en desgewenst met hun netwerken omdat we denken dat niet elke transitie met schade gepaard hoeft te gaan. We ontwerpen desnoods een grootschalige participatie voor complexe besluitvorming. We leiden masterclasses, werksessies en geven je grondslagen voor de ‘HR van transities’. Daarin zijn we ambitieus.

Zijn we naïef? Is het verbinden van ‘micro’ met ‘meta’ geen onzin? Nee. Mensen die begrijpen wat er speelt, organisaties die wendbaar zijn en netwerken die vorderen in het oplossen van complexe issues – alle zijn nodig voor een soepel verlopende transitie. Dat laatste drijft Esther en mij elke dag.

Ikzelf ben een erkend expert transities. Esther een ervaren coach van individuen en teams. Samen kennen we de achtergrond van vele transities in ons land. Afzonderlijk of samen zetten we onze ervaring in voor je. Onze taal, kennis en positie. Wist je trouwens dat ZZPRO aan de wieg van ons succes ligt? De eerste ontbijtserie was de kiem voor onze samenwerking. Je vindt ons op www.transitiefocus.com.

Citaten

‘We zochten jullie uit op jullie kracht. Die krijgen we nu. Fantastisch.’ (programmaleider Roosendaal 2040)

‘We zijn blij met jullie.’ (projectleider participatie Warmtetransitie, gemeente Tilburg)

‘Ik raak steeds meer doordrongen van de noodzaak jullie masterclass door onze hele organisatie uit te rollen.’ (manager innovatie & concept-development, prov Noord-Brabant).

‘Ik hoorde een fantastisch verhaal gisteren van Harry te Riele tijdens Brabant Ontmoet.’ (Wim van de Donk, destijds commissaris van de Koning in Noord-Brabant.)

‘Ik deed de masterclass bij jullie. Ik werk er elke dag mee nu.’
(Deelnemer driedaagse masterclass)

‘Ik heb zo ontzettend veel bij jullie geleerd. Zit bijvoorbeeld veel zekerder bij ondernemers aan tafel.’ (deelnemer masterclass)

‘Jullie brengen zaken samen die nog niemand doet, maar die momenteel op heel veel plekken nodig zijn.’ (coachee)

‘Toen ik je over transities hoorde, dacht ik: dit is het. Dit ontbreekt in de hele onderwijsdiscussie tot nu toe”.

Storrm CS & Transitiefocus
transitiefocus.com