Het bestuur bestaat met ingang van 2023 uit:

  • Lex Bruns (voorzitter)
  • Viviane Strik (secretaris)
  • Marco ten Hove (penningmeester)
  • Jessica Kelder (algemeen bestuurslid)