ZZPRO is het ondernemersnetwerk voor ZZP’ers in Rotterdam. ZZPRO zet zich in door de kwaliteiten van de afzonderlijke ondernemers te bundelen, te promoten, de samenwerking te stimuleren en gezamenlijk naar buiten te treden.

ZZPRO gelooft in de goede ideeën en energie die juist van ZZP’ers komen. Door ZZP’ers interdisciplinair te laten samenwerken komt innovatie op gang. Daardoor ontstaat een eigen, lokale economie, die zichzelf voedt en in stand houdt. Belangrijke waarden in het beleid van ZZPRO zijn: samenwerking, duurzaamheid, stimulering van innovatie, de zorg voor een gezonde lokale economie en de zorg voor een community.

Het bestuur bestaat met ingang van 2023 uit:

  • Lex Bruns (voorzitter)
  • Viviane Strik (secretaris)
  • Marco ten Hove (penningmeester)
  • Jessica Kelder (algemeen bestuurslid)

 

ZZPRO organiseert bijeenkomsten, zoekt actief naar contacten met het bedrijfsleven en indien nodig de politiek en initieert projecten die ZZPRO en haar leden op de kaart zetten. Activiteiten zijn onder andere maandelijkse borrels, workshops, de ZZPRO in Zaken-ontbijtsessies en het ZZPRO evenement in november. 

Sinds de oprichting van ZZPRO hebben veel ZZP’ers elkaar al gevonden voor opdrachten en zijn er verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan die geresulteerd hebben in meer bedrijvigheid, delen van kennis en het organiseren van andere initiatieven. Sommige ondernemers hebben zelfs een volle orderportefeuille dankzij het netwerk. ZZPRO staat in Rotterdam op de kaart als één van de actiefste netwerken voor ZZP’ers en heeft regionale bekendheid.

Sinds de oprichting van ZZPRO hebben veel zzp-ers elkaar gevonden voor opdrachten en zijn er verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. Dit resulteert in meer bedrijvigheid, het delen van kennis, het organiseren van andere initiatieven en meer omzet voor onze leden.

ZZPRO biedt je ontbijten, borrels, workshops en meer. Kortom: alles wat jij, Rotterdamse zzp'er, kunt gebruiken om een betere ondernemer te worden.

Dat alles voor de lidmaatschapsprijs van 85 euro per kalenderjaar of 55 euro als je je na 1 juli aanmeldt.