Algemene voorwaarden

Wie kunnen lid worden van ZZPRO

Alle zzp’ers die in Rotterdam wonen en/of met hun bedrijf gevestigd zijn kunnen lid worden van ZZPRO. Aangezien de roots van ZZPRO in Hillegersberg-Schiebroek liggen, vinden de meeste van de activiteiten in dit gebied plaats.

Lidmaatschap voor ZZP’ers

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari en kost voor een zzp’er 85 euro per jaar. Word je ná 1 juli van een kalenderjaar lid? Dan betaal je voor dat jaar slechts 55 euro. Voordat je besluit om lid te worden, kun je vrijblijvend naar onze activiteiten komen en sfeer komen proeven. Indien er voor die activiteit entreegeld word gevraagd betaal je hetzelfde bedrag als een niet-lid. Dit wordt verrekend met je lidmaatschap zodra je diezelfde dag of avond besluit lid te worden.

Lidmaatschap voor Bedrijven

Een bedrijfslidmaatschap kost 150 euro per jaar (1 januari tot 1 januari), en vanaf 1 juli tot 1 januari 90 euro. Met een bedrijfslidmaatschap kan een onderneming twee personen per activiteit gratis of tegen ledentarief afvaardigen. Een eventueel derde persoon kan tegen betaling aan de activiteit deelnemen. Per activiteit kunnen maximaal drie personen van hetzelfde bedrijf deelnemen.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch per kalenderjaar verlengd. Opzeggen kan schriftelijk via mail (info@zzpro.nl), met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van het kalenderjaar (dus voor 1 december).

Wat kun je van ZZPRO verwachten?

Als zzp-netwerk in Rotterdam bieden wij de zzp’er de mogelijkheid om zich middels het netwerk te profileren als kwalitatief hoogwaardig, enthousiast en slagvaardig ondernemer uit een bedrijvig, creatief gebied. Onze nadruk ligt hierbij op het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Bovendien bieden wij de gemakkelijkste weg tot samenwerking en geven wij een gezicht aan zzp’ers in onze wijk, in Rotterdam, regionaal en landelijk. Die profilering vloeit voort uit de contacten die wij opdoen onder elkaar, met andere ondernemers uit de wijk en door als één geheel als creatieve, bedrijvige groep naar buiten te treden, ook nationaal.

De toegevoegde waarde die ZZPRO levert zijn de korte lijnen die wij met elkaar hebben, het delen van kennis en ervaring en het daardoor gunnen van opdrachten aan elkaar, het genereren van opdrachten, en het gezamenlijk optreden naar buiten toe, waardoor grotere opdrachten makkelijker zijn binnen te halen.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over ZZPRO? Neem dan contact met ons op via info@zzpro.nl.